Wysokowydajna technologia wytwarzania taśm szybkoschładzanych oraz amorficznych i nanokrystalicznych rdzeni magnetycznie miękkich na elementy indukcyjne
Projekt realizowany jest w ramach nowego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: DEMONSTRATOR + Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonsrtacyjnej